PGI, Kuba ve Kusar’da turizm için kalkınma planı gerçekleştiriyor

PGI Management ve Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Azerbaycan’ın Kuba ve Kusar şehirlerindeki turistik alanlar için yapılan bölgesel planın geliştirilmesi üzerine bir anlaşma imzaladılar.

Proje Kuba ve Kusar şehirlerinde turistik kalkınmadaki gelecek planlarının dizaynını içermektedir. Proje ayrıca turizm ürününün tanımını ve gerekli iç yapısını, uygulamanın en uygun olacağı yeri, alanın optimal kullanımını, gerekli yatırımları ve bunun maliyet etkinliğini de içermektedir.

PGI, alandaki turizmin güncel durumu üzerine yapılacak plana ve analize katkı sağlayan yararlı prensipleri yerine getirmek ve gerekli analizleri yapabilmek için bir kaç aşamadan oluşan bir plan uygulamaktadır. Ayrıca global eğilimlerin uygulanabilirliği de bu plan dahilinde göz önünde bulundurulmaktadır. PGI’daki dağ dinlenme tesisi danışmanları turizm stratejisini, iş modelini ve hedef alınan her potansiyel alan için kalkınma planının ne olduğunu tanımlayacaklar ve bir “Master Plan” hazırlayıp, turizm ürünlerinin bütün farklı birimlerini en ince ayrıntısına kadar belirleyeceklerdir.

PGI’dan gelen turizm danışmanları teknik ve finansal kapasiteyi analiz ederek, önerilen kalkınma planının turizm çekiciliğini ve alandaki yatırımı garanti edecek şekilde rekabete dayalı, uygun maliyetli ve teknik açıdan uygulanabilir olduğunu kesinleştirecektir.

Turistik kalkınma için yapılan bu plan, Azerbaycan Cumuriyeti’ne yeni işler ve iş olanakları ve yüksek ekonomik ve sosyal etki yaratarak turizm alanındaki refahı oluşturmasını sağlayacaktır.

2012’den beri, PGI Management, Şahdağ’da kayak istasyonunun ve otellerin yönetimi, bölgesel ve ulusal bir stratejik varlığın oluşturulması nezdinde Azerbaycan’da çalışmaktadır. PGI ekibi turistik yerlerin ve tatil yerlerinin geliştirilmesindeki bütün aşamalara katılım sağlamıştır: kavramsallaştırma ve dizayn, inşaa ve operasyonlar. Turizmin eğilimlerindeki engin anlama yetisi ve PGI’ın uluslararası dağ operatörlüğündeki tecrübesi; yenilikçi ürünleri, başarıya ulaşılmasını ve maksimum kalitenin garantisini beraberinde getirmektedir.