Dağ tesislerinde karlılığı artırabilmek için Satış ve Pazarlama yönetimi

Yatırım kaynakları ve kar arasındaki var olan ilişki olarak bilinen herhangi bir kayak tesisindeki karlılık, Satış ve satış stratejilerinin etkili yönetimi üzerindeki diğer hususlara bağlıdır.

Dağ tesisinizde başarıya ulaşmak için, satış ve pazarlama aktiviteleri beklenen sonuçlara ulaşabilmek adına, planlamadan amaçlarınızın gerçekleşmesine, bu alanda yaptığınız bütün aşamalarda başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine bağlıdır.

Kayak tesisleri danışmanı olarak, kayak sezonunuzu başarılı bir şekilde geçirmeniz ve karınızı artırabilmeniz için sizlere deneyimlerimizi sunuyoruz.

Satış ve Pazarlama alanında kayak tesislerinin karşılaşmış olduğu ana problemleri aşağıda birkaç başlık altında görebilirsiniz:

  • Sınırlı pazarlama bütçesi

Pazarlama hareketlerinde bazen spesifik etkilerin eksikliği yetersiz bütçe ile sonuçlanmaktadır. Bu durum da çoğu zaman pazarlama hareketlerinin etkisiz olması ve beklenen sonucu vermemesi ile sonuçlanmaktadır.

  • Odak eksikliği: düşük etkili girişimler

Odak eksikliği, kaynakların etkisiz kullanılmasına ve sonuç olarak bizleri israfa sevk etmektedir. Genel olarak, az ama etkili planların olması çok ama etkisiz planların olmasında daha iyidir.

  • Müşteri tercihleri hususlarında bilinçsizlik

Bazı tesisler beklenen sonuçları vermemektedir ve pazarlama stratejileri çalışmıyor olarak görülür. Bunlar işin nasıl yürütülmesinin bilinmemesinden veya kayak tesisinin etkili olmamasından dolayı değil spesifik bir pazar amaçlanmamasından kaynaklanmaktadır.

  • Yanlış pazarlama amaçları

Beklenen kar oranına ulaşamayan kayak tesisleri bu durumu düzeltmek için daha yüksek bütçeli yatırımlar yapılması gerektiği riskini varsayarlar.

‘’Rakiplerden müşteri çalma’’dan  ‘’ Rakipler ile büyüme’’ye: bazı kayak tesisleri rakipler ile büyümenin yerine rakiplerin pazar payını kapmaya çalışma odaklıdır.

Anahtar başarı faktörleri

Satış ve pazarlama yönetiminin dağ tesisleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu düşünürsek, 5 ana başlık altında toplanan olağanüstü bir performans gerekmektedir.

  1. Rekabetin bilinmesi

Rekabet analizi pazarlama planınızı uygulamak için elzemdir. Bunun için, ulusal ve uluslararası seviyede pazarlama potansiyelini değerlendirmek, hedef marketi belirlemek ve müşteri analizi yapıp güçlü ve zayıf tarafları belirlemek gerekmektedir.

  1. Açık bir stratejiye sahip olma

Pazarlama stratejileri kayak tesisi yönetimi gerçekleriyle uyumlu olmalıdır. Açık ve uygun satış-pazarlama stratejisi belirlemek için stratejik bir plan ve yıllık hareket planı hazırlanmalıdır. Ilk aşamada az ve güçlü hedefler belirlenmelidir. Ikinci aşamada ise, deneyimlerimiz bizlere promosyon paketlerin, web sitesinin uygulamaya konmasının, sosyal ağların ve uygulamaların ve güçlü bir rezervasyon platformunun oluşturulmasını söylemektedir.

  1. İyi profesyonel bir bölüm yaratma

Uluslararası kayak tesisi danışmanı olarak tecrübemize dayanarak güçlü ve fonksiyonel pazarlama ve satış alanı yaratmak adına ana adımları belirleyebiliriz. Ilk olarak, Amaçları ile, pazarlama stratejisini dizayn edecek ve denetleyecek güçlü liderler ve kaynakları içine alan kapsam belirlenmelidir. İkinci olarak, temsilci takımı oluşturulmalı, kayak tesisi ekibinin eğitimleri uygulanmalıdır.

  1. Çevredekiler ile girişimde bulunma

Kayak tesisinizin sürdürülebilirliği ve potansiyelinin artırılmasını garanti etmek için hedef müşterilere eş-güdümlü kılavuz hareketler oluşturabilmek adına paydaşlar ile bonolar (bonds?) oluşturulması gerekmektedir. Kaynak paylaşımı (bütçe, demirbaşlar, teknoloji ve personel) ve bunun yanında yetkili kişilerin stratejileri ekseninde geliştirme planlarının entegre edilmesi önerilmektedir.

  1. Güçlü bir marka oluşturma

Kayak tesisinizdeki ürünleri ve hizmetleri kapsayan güçlü bir markaya sahip olmanız Dünya çapındaki kayak tesisleri arasındaki rekabette büyümeniz için elzem bir durumdur. Markamızı ne kadar iyi geliştirisek, müşterilerimiz o kadar daha rahat bir şekilde çekeriz. Gelişime göz dikmiş herhangi kayak tesisi takip eden maddeleri göz önünde bulundurması gerekmektedir: kaliteli bir ürün çıkarmak, yüksek-seviyeli pazarlama materyalleri oluşturmak (videolar, görseller, web). Yeni bir marka oluşturmak, geliştirmek veya yeniden pozisyonlamak için, uygun kanalları kullanmak çok önemlidir (web, çağrı merkezleri ve fiziksel tesisler), ve en önemlisi: yatırım yapmaya ve yenileşmeye devam etmek.

İyi bir metodolojiye bağlı olarak bilgi ve etkinlik daha yüksek karlar ile sonuçlanan pazarlama ve satış kanallarının en uygun seviyeye getirilmesi ile direk olarak ilişkilidir. Pazarlama ve satışta kayak tesisi danışmanlarının önerileri, kararların daha doğru alınması tesisinizin daha karlı olmasına olanak sağlayacaktır.