Başarılı Kayak İşletmelerinin Ana Faktörü Olan Lift Yönetimi

Lift operasyonları ve lift yönetimi kayak merkezlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Her kayak merkezinin birincil amacı, güvenlik, müşterilerin konforu ve verimli operasyonlar üzerine kurulmalıdır.

Bu konuda önemli faktörler ise en uygun konum, lift tipi, doğru uygulama ve güçlü liderliktir. Lift sistemi, işletmenin en pahalı kısımlarından biridir. Satın alma kararını vermeden önce, duruma özgün bir hesaplama yapmak ve ayrıca bakım ve operasyon yönetimini incelemek gerekir.

Lift operasyonları alanı için verilen tavsiyelerin tamamlanmasının ardından kayak merkezinizin güvenliği, verimliliği ve karlılığını artırabilirsiniz.

En Sık Rastlanan Sorunlar

  1. Yanlış Lift Tipi Seçimi

Birinci sorun, kayakçıların hacmi ve/veya profili için yetersiz kalan yanlış bir lift seçimidir. Bu yanlış seçim, kayakçıların lifti (çok fazla veya çok az kapasite) kullanım akışıyla uyumsuzluklara neden olabilir. Bu durumda yatırım ve bakımda gereksiz ekstra masraflarla sonuçlanabilir.

  1. Uygun Olmayan Konum 

    İkinci sorun, liftin uygun olmayan bir yere konumlandırılmasıdır. Bu durum çok sıklıkla, çığla ilgili sorunlara neden olur; güçlü rüzgarlardan dolayı operasyon durur. Kayakçıların kaymasında yaşanan tıkanıklıklar ise kayak merkezinin sunduğu restoranlar, park alanları, çeşitli farklı aktiviteler, kayak okulu ve kiralama gibi diğer faaliyetlerde tutarsızlıklar ortaya çıkarır.

  2. Kazalar / Teknik Arızalar

Uygun olmayan bakım ve çalıştırma nedeniyle oluşabilecek teknik arıza ve kazalar yüzünden tüm operasyon durur. Edinilen bu kötü imaj, müşterilerin kaybına ve kimi yasal sonuçlara neden olabilir.

Başarı Anahtarının Faktörleri

Lift alanı, kayak merkezi işletmesi üzerinde büyük bir öneme sahip olduğu için, bu alanda dikkate değer bir performansı ve aşağıda sıralanan 4 temel yönü vurgulamak gerekir:

  1. En Uygun Konum

Liftler için en uygun konumdan bahsederken, rüzgar ve kar bilgisi dahil olmak üzere iklim koşulları çalışmasını ilk olarak ele almak gereklidir. İkinci adım ise rüzgarın ve çığların bölgesini belirleyip koruma altına almaktır. Sonrasında ise aktif önlemler olan Gazex, Catex ve pasif önlemler için de çitler, rüzgar kırıcıları ve buna benzer önlemleri planlanlayıp uygulayarak düzgün bir eylem planını garanti altına almış olursunuz. Liftlerin kurulumunda en uygun konumu seçmek için bazı bölgelerde tıkanıklığı önlemek amaçlı, kayakçıların ve trafiğin akışını  da hesaba katmanız gerekir.

Liftleri, kolayca erişebilecek bir lokasyona olan ana alanlara, örneğin park alanlarına yakın bir konuma yerleştirin.

Son olarak da, liftlerin kurulumunu planlayıp, dizayn ederken, en az sayıdaki liftle, var olan uzun pistlerin maksimize edildiği şekilde, dağın ve pistlerin tam bir incelemesini yapmak gerekir.

  1. Lift Türü

En iyi lift tipinin seçimi, (mevcuttakiler ve gelecek alımlar için)  talep ile bekleme süresi analiz edildiğinde yapılır. Bununla birlikte, coğrafi pazarlar arasında farklılıkların olabileceğini anlamak önemlidir.

İkinci adım, kayakçıların türünü analiz etmek olacaktır: Kayakçının seviyesine hizalanan lift tipi (örneğin: halı, gondol) ve hizadaki ilgili pistler analiz edilmelidir.

Bir diğer önemli karar ise, liftten, pistlerin seviyesinden, diğer lift veya alanlarla olan bağlantılarından yola çıkılarak, kullanılacak olan pistlerin tanımlanmasıyla, kapasitenin tahmin edilmesidir.

Stratejik çerçeve, kayak merkezinin gelecekteki gelişimini ve potansiyel kayak alanının uzantısını önceden belirlemeyi içermelidir. Kayak merkezinin biraz daha genişlemesi planlanırsa kapasiteyi artırmanız gerekecektir.

  1. Doğru Uygulamanın Yapılması

Liftlerin işlevini başarılı bir şekilde uygulamak ve değerlendirmek için, taslak proje taahhütü ve proje tanımlamaları zorunludur. Bu durum, operatörün bakış açısı da dahil olmak üzere yasal statüyü ve teknik girdiyi uzun vadede içermek zorundadır. Bir sonraki adım, başlangıç tarihini, çalışma takvimini, haftalık ve aylık takip toplantılarını içerecek şekilde bir takip sistemi oluşturmaktır.

Temel gereklilik olarak, tüm iş süreçleri, yük testlerini ve devir teslimatını kapsayan şekilde tamamlanmalıdır.

Yukarıda belirtilenlere ek olarak, plan tasarımı, eğitim ve tatbikatları içeren acil durumları ve tahliye planlarını ayrıntılı bir şekilde düzenlemek gerekir.

  1. Profesyonel İşletme

Liftleri başarıyla çalıştırmanın bazı önemli noktaları vardır. Bunlardan biri, liftin ömrünü uzatmaya, arızaları azaltmaya ve önleyici bakım çalışmalarını vurgulamaya olanak tanıyan bir lift bakım planı tasarlanmasıdır.

İkinci adım, operasyonlarda, bakım onarımda, acil durumlarda ve müşteri hizmetlerinde verimli çalışmayı destekleyen lift kullanım kılavuzlarını tasarlamaktır. Ardından da, eğitim planı ve kariyer planı hazırlayarak yıllık bazda bir eğitim planı geliştirilmesi önerilir.

İyi metodolojiye dayanan bilgi ve verimlilik ile işletim maliyetlerini ve güvenilirliği optimize etmek kendi aralarında doğrudan bir bağıntıya sahiptirler. Bu ise daha yüksek bir yatırım getirisi ile sonuçlanır. Yukarıda bahsedilen önerileri yerine getirirseniz, acil durumlar için daha fazla güvenlik sağlamanın yanında, daha yüksek bir müşteri memnuniyeti elde edersiniz.